Drukuj Poleć znajomemu

Image

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Współczesny zróżnicowany postęp techniczny z zakładach pracy jest powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie. W związku z tym operator obrabiarek skrawających musi posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Atuty zawodu:

  • jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności: tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych,
  • w trakcie zajęć uczniowie poznają różne techniki obróbki materiałów,
  • uczą się programować obrabiarki, poznają zasady czytania i rysowania rysunku technicznego
  • korzystają z parku maszynowego obrabiarek konwencjonalnych oraz pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w programy do programowania i symulacji obróbki na obrabiarkach CNC. 

Perspektywy dalszej nauki:

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w ogólnokształcącym liceum uzupełniającym lub technikum w zakresie kwalifikacji zawodowych dla danego kierunku lub też podjąć pracę zawodową.

Przyszła praca:

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników spalinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

 

Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa
(forma dzienna)
Zawód: Operator obrabiarek skrawających
Czas trwania nauki: 3 lata 
Zakończenie nauki: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Języki obce:
Język rosyjski
Przedmioty zawodowe:
Teoretyczne:
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy konstrukcji maszyn
Podstawy technik wytwarzania
Podstawy obróbki skrawaniem
Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
Język obcy zawodowy
Praktyczne:
Pracownia konstrukcje maszyn
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
Zajęcia praktyczne
Przedmioty punktowane
w procesie rekrutacji:
Język polski
Historia
Język obcy nowożytny
Matematyka