Ułatwienia dostępu

Spotkania z psychologami

poniedziałek, 28 listopada 2022
Agnieszka Tomczyk

W ramach współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Kole z Hufcem Pracy, z myślą o młodzieży, ich rozwoju i radzeniu sobie w różnych sytuacjach, w ZST odbyły się spotkania z psychologami.

 

 

Spotkania odbyły się w grupach, w klasach Szkoły Branżowej I Stopnia w dniach:

 • 27-27.09.2022r.
 • 10-11.10.2022r.
 • 04.11.2022r.
 • 14-15.11.2022r.

Tematyka spotkań:

 1.  Radzenie sobie z bezradnością wobec przeciwności życiowych i wzmacnianie odporności psychicznej w obliczu różnych okoliczności.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia i wyrabianie nawyku stosowania zasad higieny psychicznej.
 3. Zagrożenia w Internecie.
 4. Hejt internetowy.
 5. Emocje i uzależnienia.
 6. Metody uczenia się i poprawa efektów w nauce.
 7. Uwolnienie się od nałogów i uzależnień / od środków odurzających, psychoaktywnych i innych uzależnień cywilizacyjnych/ oraz przeciwdziałanie na etapie stwierdzonego ryzyka wystąpienia uzależnień, a także pomoc w obliczu zjawiska bycia współuzależnionym.

Oprócz spotkań grupowych, młodzież mogła również porozmawiać z psychologiem indywidulanie.

Bardzo dziękujemy opiekunom HP za zaangażowanie i możliwość udziału uczniów w tym przedsięwzięciu.

Foto: Agnieszka Tomczyk

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka