Dzień quadingu

czwartek, 24 maja 2018
Oliwia Białkowska, Kacper Swędera

Kolejny słoneczny poranek przekonał wszystkich uczestników że nie ma zmiłuj i trzeba korzystać z aury  

Tego dnia technicy ochrony środowiska wyruszyli w teren w celu określenie właściwości fizyko-chemicznych gleb w okolicznych lasach oraz polach uprawnych. W ramach zajęć z ekosystemów leśnych obserwowali gatunki drzew i zwierząt występujących w Burzenińskich lasach wraz z określeniem wieku, rozpiętości korony i wysokości drzewa. Podczas pobytu w lesie uczniowie starali się określić jaką funkcję w środowisku pełnią lasy pod względem przyrodniczym, gospodarczym i rekreacyjnym. W tym samym czasie technicy samochodowi określali stan techniczny pojazdu w oparciu o dane pozyskane z komputera pokładowego za pomocą urządzenia diagnostycznego KTS.

Popołudniowe zajęcia rekreacyjne uczestnicy Eko-Moto Szkoły spędzili na torze crossowym gdzie mogli poczuć moc adrenaliny podczas jazdy quadami a dziewczyny udowodniły że świat motoryzacji nie jest zarezerwowany wyłącznie dla chłopców.

Dzień zakończył się pieczeniem kiełbasek i biesiadą przy ognisku.

Foto: Andrzej Grudziński, Piotr Mierzejewski