Zanim zrezygnujesz zobacz co tracisz...

Autorzy: Michał Pokrywczyński, Przemysław Jabłoński, Bartek Nowakowski, Sebastian Jankowski, Konrad Frydrych, Szymon Gołdyn.

Bezpiecznie od Startu- czyli warsztaty i pokazy

czwartek, 16 listopada 2017
Elżbieta Bagińska, Agnieszka Tomczyk

15 listopada młodzież wzięła udział w warsztatach i konferencji pod hasłem ,,Bezpiecznie od Startu” zorganizowaną przez Zespół Szkół Technicznych w Turku pod patronatem Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Od kilku lat Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanie poświęconą młodym pracownikom rozpoczynającym pracę zawodową. Kampania ta ma na celu edukowanie młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych i kształcenie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań w pracy, a także informowanie przyszłych pracowników o prawnych aspektach ochrony pracy.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach dotyczących prawa pracy, prezentacjach na których informowano przyszłych pracowników jak powinny wyglądać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz pokazach przeprowadzonych przez Państową Straż Pożarną w Turku.

Udział w konferencji był dla wszystkich cennym doświadczeniem dzięki któremu zwiększyła się świadomość dotycząca zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy i uzupełnienie wiedzy na temat prawa pracy.

W trakcie konferencji przedstawiciele grupy uczniów z naszej szkoły wzięli udział w konkursie wiedzy o prawie pracy oraz konkursie na najlepsze hasło z dziedziny BHP.

,,Jeśli kochasz swą rodzinę zapamiętaj słowa te- nastaw siebie i rodzinę na zasady BHP” –tym hasłem uczennica klasy 3 Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia Daria Skoniecka wywalczyła zwycięstwo w konkursie na hasło promujące zasady stosowania przepisów BHP

Foto: Michał Czajkowski