Zanim zrezygnujesz zobacz co tracisz...

Autorzy: Michał Pokrywczyński, Przemysław Jabłoński, Bartek Nowakowski, Sebastian Jankowski, Konrad Frydrych, Szymon Gołdyn.

Powiatowy Urząd Pracy - wycieczka

czwartek, 6 czerwca 2019
Elżbieta Bagińska, Agnieszka Tomczyk

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego oraz podjętej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole młodzież z Branżowej Szkoły I Stopnia miała możliwość uczestniczenia w wycieczce edukacyjnej do siedziby PUP w Kole.

  

 

Jako szkoła kształcąca uczniów, przyszłych absolwentów i pracowników staramy się realizować zadania dotyczące nowych wyzwań, jakie stawia nam zmieniający się rynek pracy.

Współpraca z PUP daje nowe możliwości działania i wymiany doświadczeń między partnerami.  Urząd pracy zapewnia młodzieży uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej bieżący dostęp do informacji z zakresu zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy.

 Pracownik urzędu pani Żaneta Sztrauch przekazała przyszłym pracownikom informacje dotyczące aktualnego zapotrzebowania na poszczególne zawody ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie. Wskazała również metody aktywnego poszukiwania pracy, w jaki sposób efektywnie poruszać się na rynku pracy a także o możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.

Wycieczkę zorganizowały panie Elżbieta Bagińska i Agnieszka Tomczyk.

 

Foto: Agnieszka Tomczyk