Wewnątrzszkolny konkurs informatyczny - znamy wyniki

sobota, 8 grudnia 2018
Marcin Szczap

W dniu 7 grudnia 2018 roku, w Zespole Szkół Technicznych rozpoczęliśmy I edycję Konkursu Informatycznego.

Po przywitaniu uczestników, organizator konkursu Pan Marcin Szczap zapoznał uczestników z regulaminem konkursu, po czym uczestnicy przystąpili do pierwszej jego części - testowej. Test zawierał 75 pytań z różnych działów Informatyki i był przeprowadzony w formie elektronicznej. Po zakończeniu części teoretycznej (trwającej około 50 minut) i zapoznaniu uczestników z wynikami, przystąpili oni do części drugiej konkursu - praktycznej, polegającej na dokończeniu algorytmu (dorysowaniu brakujących jego bloków) oraz prawidłowym przekształceniu kodu programowego i sprawdzeniu poprawności funkcjonalności programu.

Po zakończeniu części praktycznej (trwającej około 70 minut), współorganizator konkursu Pan Wojciech Woźniak dokonał oceny, przyznając określoną liczbę punktów uczestnikom konkursu, za poprawność wykonania zadania.

Na zakończenie konkursu, organizatorzy zaprosili Dyrektora Szkoły – Pana Jarosława Wasilewskiego, który podsumował wyniki konkursu i wręczył nagrody oraz dyplomy.

W konkursie udział wzięli niżej wymienieni uczniowie:

  • Szymczak Miłosz z klasy 2TIb,
  • Góralski Sebastian z klasy 2TIb,
  • Krzyżanowski Mateusz z klasy 2TIb,
  • Sosnowski Jakub z klasy 1TIb,        
  • Nowak Filip z klasy 1TIb,
  • Rosiak Jakub z klasy 1TIb,
  • Krzaczek Kamil z klasy 1TIb.

Trzy pierwsze miejsca zajęli:

Nazwisko i imię uczestnika Klasa Liczba punktów - część teoretyczna Liczba punktów - część praktyczna Liczba punktów - ogółem
 Szymczak Miłosz 2 TIb 47 4 51
 Krzyżanowski Mateusz 2 TIb 45 4 49
 Krzaczek Kamil 1 TIb 44 4 48

 

Nagrodami w konkursie były:

1 miejsce - słuchawki bezprzewodowe wykorzystujące technologię Bluetooth 2.1 i EDR,

2 miejsce - zestaw książek do zawodu technik-informatyk,

3 miejsce - zestaw książek Matematyka Informatyka.

Każdy z uczestników konkursu otrzymał od organizatora konkursu punkty dodatnie do oceny zachowania. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs będzie cieszył się popularnością pośród uczniów (nie tylko klas Technikum Informatycznego) i zapraszają na kolejną jego edycję.

Foto: Marcin Szczap