Ułatwienia dostępu

Dokumenty

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023

Statut - ZST

Statut - liceum

Statut - technikum

Statut - branżowa szkoła I stopnia

Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (patrz Statut)

Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan pracy

Wymagania edukacyjne

 

Przedmioty ogólnokształcące
Przedmioty zawodowe
Przedmioty teoretyczne
Technik analityk Technik informatyk Technik ochrony środowiska

 

Technik pojazdów samochodowych
Szkoła branżowa Przedmioty wspólne
Przedmioty praktyczne

Praktyki zawodowe

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru