Ułatwienia dostępu

Dyrekcja

 

Katarzyna Poronin - Dyrektor

Moje życie zawodowe niemalże w całości związane jest z Zespołem Szkół Technicznych w Kole. Rozpoczęłam tu pracę jako nauczyciel bibliotekarz, potem łączyłam ją z pracą nauczyciela wiedzy o kulturze i języka polskiego. Dziś pełnię funkcję wicedyrektora, co przywodzi mi na myśl słowa Josepha Conrada, iż w życiu „zawsze zdarza się to, czego nie oczekujemy”. Do moich obowiązków należy opieka nad kształtowaniem prawidłowego procesu dydaktycznego i wychowawczego młodzieży z klas liceum i technikum. Odpowiedzialna jestem również za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu dojrzałości. Zadania te wymagają ode mnie ścisłej współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkoły. Wierzę jednak, że wspólny cel, jakim jest dobro ucznia sprawi, że współpraca ta przebiegała będzie w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

 

Romuald Adamek - Wicedyrektor

 

Piotr Mierzejewski - Wicedyrektor

 

Jan Janicki - Kierownik Pracowni Zajęć Praktycznych

Funkcję Kierownika Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole pełnię od 2007 roku. Z warsztatami związany jestem jednak dłużej, bo już od 1992 roku. Jestem nauczycielem praktycznej nauki zawodu, nauki jazdy oraz posiadam uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Nadzoruję przygotowanie uczniów do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Wspólnie z uczniami i nauczycielami współpracuję przy realizacji projektów z dziedziny motoryzacji i techniki. Projekty te budzą wśród młodzieży ogromne zainteresowanie. Dużym zainteresowaniem cieszy się również współorganizowany przeze mnie turniej motoryzacyjny. Te wydarzenia dają mi dużo przyjemności i satysfakcji. Nie bez znaczenia jest również przyjazna atmosfera panująca wśród nauczycieli, jak również ogromne ich zaangażowanie w realizację wspólnych projektów.

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru