Ułatwienia dostępu

REKRUTACJA 2023/2024

 

NOWOŚĆ!

Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa

więcej
Oferta edukacyjna   Rekrutacja

Serwis tematyczny: Liceum Ogólnokształcące - klasa zdrowia i urody

ARS - jak dbać o miłość?

Uczennice 1 i 2 klasy zdrowia i urody Liceum Ogólnokształcącego, uczestniczyły w maju w programie edukacyjnym "ARS, czyli jak dbać o miłość?".

Podczas cyklicznych, dwugodzinnych spotkań dziewczęta wysłuchały informacji dotyczących profilaktyki używania substancji psychoaktywnych - alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze. Struktura scenariusza zajęć, na którą składały się sztuka życia, sztuka kochania i sztuka rodzenia najlepiej obrazowała cele programu.

W pierwszej części uczennice zastanawiały się, w jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości - skraca życie i zabiera zdrowie. W drugiej, analizowały w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi. W trzeciej rozważały, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca proces generacji i jak szkodzi potomstwu. Prowadząca aktywizując dziewczęta, usłyszała różne autorskie komunikaty profilaktyczne.

Po zakończeniu zajęć uczennice wypełniły ankiety ewaluacyjne, w których pojawiło się dużo komentarzy i wpisów potwierdzających zasadność podejmowanej tematyki. Wyniki ankiety wskazują na przydatność programu. Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do ukształtowania prozdrowotnych postaw i zachowań młody ludzi, a także ograniczy podejmowanie przez nich ryzykownych zachowań, co korzystnie wpłynie na zdrowie i jakość życia przyszłych rodziców i ich potomstwa. Zajęcia przeprowadziła Dorota Kołodziejska - szkolny koordynator programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Foto: Anna Wawrzyniak

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru