Ułatwienia dostępu

Serwis tematyczny: Technikum Informatyczne

Wzięli udział w zmaganiach konkursowych

sobota, 10 października 2020
Marcin Szczap

9 października br. w salach praktycznej nauki zawodu w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych, odbył się wewnątrzszkolny konkurs kwalifikacji w zawodzie.

  

 

Konkurs dotyczył kwalifikacji zawodowej EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci komputerowych i składał się z dwóch części (teoretycznej oraz praktycznej).

W konkursie wzięło udział 7 osób:

 • 3 osoby z klasy 3TIa (Kazimierski Kuba, Malec Adrian, Mroczkowski Mateusz).
 • 4 osoby z klasy 3TIb (Dzięciołowski Marcin, Krzaczek Kamil, Kowalczyk Klaudiusz, Tamborski Adam).

Zadanie konkursowe teoretyczne polegało na udzieleniu odpowiedzi na zagadnienia testowe, składające się z 40 pytań i dotyczyło między innymi:

 • analizy technicznej dokumentacji sprzętowej,
 • topologii sieciowych,
 • adresacji IP,
 • rozpoznawania urządzeń sieciowych, interfejsów, protokołów sieciowych,
 • konfiguracji routerów oraz przełączników zarządzanych,
 • nadawania uprawnień w systemach Windows Server i Linux Server.

Etap praktyczny polegał na wykonaniu czynności wyszczególnionych w treści zadania, czyli:

 • podłączeniu kabla UTP do modułu keystone i panelu krosowego wg standardu T568B oraz sprawdzeniu poprawności łączności,
 • podłączeniu i konfiguracji urządzeń na podstawie schematu połączeniowego (stacja robocza, router, przełącznik, serwer),
 • konfiguracji interfejsu routera i przełącznika,
 • zaprojektowania cennika wykonywanych prac serwisowych w arkuszu kalkulacyjnym, uwzględniając cenę jednostkową netto, podatek VAT oraz wartość brutto usług i 3% rabat (stosując odpowiednie formuły, funkcje i format prezentacji liczb - walutowy).

Etap części teoretycznej oraz praktycznej realizowany był w dwóch salach komputerowych (I grupa: część teoretyczna – sala wykładowa CNC, II grupa: część praktyczna - sala wykładowa nr 2), po czym nastąpiła zmiana grup.

Z części teoretycznej konkursu można było uzyskać maksymalnie 40 punktów (40 zagadnień po jednym punkcie za poprawną odpowiedź) z części praktycznej 15 punktów (15 czynności praktycznych podlegało ocenie).

Część teoretyczną nadzorował i oceniał Pan Tomasz Chybczyński, część praktyczną Pan Marcin Szczap.

Po ocenie zadań wykonanych przez uczestników (teoria i praktyka) oraz analizie wyników - Pan Marcin wytypował zwycięzców.

Zaproszeni goście: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych - Pani Katarzyna Poronin oraz Kierownik Warsztatów Szkolnych - Pan Jan Janicki dokonali podsumowania wyników konkursu oraz wręczyli zwycięzcom pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Trzy pierwsze miejsca zajęli:

 1.  Dzięciołowski Marcin z klasy 3TIb: część teoretyczna: 22 pkt., część praktyczna: 10pkt.
 2.  Mroczkowski Mateusz z klasy 3TIa: część teoretyczna: 18 pkt., część praktyczna: 12 pkt.
 3.  Tamborski Adam z klasy 3TIb: część teoretyczna: 18 pkt., część praktyczna: 8 pkt.

Nagrody konkursowe ufundowane zostały ze środków Rady Rodziców a były nimi:

I miejsce – smartwatch,

II miejsce – słuchawki bezprzewodowe,

III miejsce – pendrive 32 GB.

Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzymał punkty dodatnie mające wpływ na ocenę zachowania.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konkursie przyczyni się do osiągnięcia sukcesu uczniów na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w sesji letniej.

Organizatorem i koordynatorem konkursu był Pan Marcin Szczap.

Foto: Andrzej Grudziński

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru