O samorządzie

Samorząd uczniowski w Zespole Szkół Technicznych w Kole to grupa uczniów działająca na rzecz całej społeczności uczniowskiej. Naszym celem jest uatrakcyjnianie szkoły i życie wpływanie na to, co się w niej dzieje tak, abyśmy wszyscy czuli się w niej dobrze.

Kto tworzy Samorząd uczniowski? Wszyscy. Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami Samorządu Uczniowskiego i możecie wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy jesteście delegatami, czy też zwykłymi uczniami.

Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych, akcji charytatywnych, kółek zainteresowań, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem naszej działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.