Mechanik pojazdów samochodowych

Oferta skierowana do absolwentów gimnazjum, którzy lubią motoryzację i chcą w przyszłości zawodowo się nią zajmować.

Ponadto w trakcie trwania nauki uczniowie odbywają kurs na prawo jazdy kategorii B. Motoryzacja w dzisiejszych czasach jest obecna niemalże w każdej dziedzinie życia każdego człowieka. Pojazd samochodowy, jak każda maszyna, wymaga stałej obsługi i napraw. Kierunek mechanik pojazdów samochodowych pozwala na zdobycie kwalifikacji w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego. Przy tak dużej liczbie eksploatowanych samochodów istnieje duża szansa na zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie.

Atuty zawodu mechanik-pojazdow-samochodowych

Warto przyjść do Zespołu Szkół Technicznych i podjąć naukę w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych ponieważ oprócz zdobywania atrakcyjnego zawodu można odbyć kurs na prawo jazdy, realizować swoje zainteresowania i pasje motoryzacyjne uczestnicząc w zajęciach koła gokartowego, rozwijać swoje umiejętności w prowadzeniu pojazdów typu quad oraz rozwijać umiejętności w konstruowaniu i prowadzeniu pojazdu typu rurowiec.

Perspektywy dalszego kształcenia

Będąc absolwentem branżowej szkoły I stopnia można wybrać dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia, gdzie nauka trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz maturą, lub rozpocząć pracę w zakładach produkcyjnych. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.

Przyszła praca

Pracować zawodowo można w zakładach obsługowych, naprawczych lub prowadząc własną firmę.

Charakterystyka
Typ szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracujących
Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych
Czas trwania nauki: 3 lata
Egzaminy Egzamin zawodowy
Języki obce: Język rosyjski
Przedmioty zawodowe Przedmioty teoretyczne są realizowane w szkole, natomiast zajęcia praktyczne (praktyka) są realizowane u pracodawcy, z którym uczeń podpisuje umowę.
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: Język polski
Historia
Język obcy nowożytny
Matematyka
Materiały dodatkowe