Murarz tynkarz

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych).

Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, wykonywać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzić zaprawy murarskie i tynkarskie. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe.

Atuty zawodu murarz tynkarz

Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszaru budownictwa należą do poszukiwanych na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy w branży budowlanej skierowanych było do: murarzy-tynkarzy i betoniarzy-zbrojarzy. Okres praktyki jest wliczany do stażu pracy.

Perspektywy dalszego kształcenia

Będąc absolwentem branżowej szkoły I stopnia można wybrać dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia, gdzie nauka trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz maturą, lub rozpocząć pracę w firmach lub przedsiębiorstwach budowlanych. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.

Przyszła praca
  • stanowiska tynkarsko-murarskich we wszystkich firmach budowlanych,
  • przedsiębiorstwa remontowo-budowlane,
  • własna działalność gospodarcza.
Charakterystyka
Typ szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracujących
Zawód: Murarz tynkarz
Czas trwania nauki: 3 lata
Egzaminy Egzamin zawodowy
Języki obce: Język rosyjski
Przedmioty zawodowe teoretyczne Materiałoznawstwo
Technologia robót murarskich i tynkarskich
Rysunek zawodowy
Język obcy zawodowy w robotach murarskich i tynkarskich
Działalność gospodarcza w budownictwie
Przedmioty zawodowe praktyczne Roboty murarskie i tynkarskie – zajęcia praktyczne

Przedmioty teoretyczne są realizowane w szkole, natomiast zajęcia praktyczne (praktyka) są realizowane u pracodawcy, z którym uczeń podpisuje umowę.
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: Język polski
Historia
Język obcy nowożytny
Matematyka
Materiały dodatkowe