Ułatwienia dostępu

Technik pojazdów samochodowych

Wysoki poziom technologiczny, jaki reprezentują współczesne samochody, wymaga od obsługujących je pracowników dobrego przygotowania, szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy systemów elektronicznego sterowania. Absolwenci technikum po ukończeniu nauki uzyskują tytuł technika pojazdów samochodowych. Posiadają dobre przygotowanie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

  • ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach samochodowych
  • posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych
  • wyobraźnia przestrzenna
  • podzielność uwagi
  • szybka orientacja i spostrzegawczość
  • umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej
  • umiejętność pracy w grupie.

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru