Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa

Klasa mundurowa liceum ogólnokształcącego to szkoła dla ludzi energicznych, pełnych zapału i pasji.

Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych zainteresowania związane ze służbami mundurowymi: musztra, samoobrona, strzelectwo, pływanie, ratownictwo wodne itp. W dni zajęć specjalizacyjnych strojem szkolnym jest mundur.

Atuty klasy mundurowej
  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających dalszą naukę na wszystkich kierunkach studiów i szkół policealnych,
  • poznanie specyfiki pracy wszystkich służb mundurowych: policji, wojska, straży pożarnej, służb celnych,
  • zajęcia specjalizacyjne rozwijające sprawność fizyczną: elementy sztuk walki i samoobrony, pływanie i ratownictwo wodne, kurs pierwszej pomocy,
  • ćwiczenia praktyczne na strzelnicy,
  • poligon lub obóz "przetrwania”,
  • zajęcia prowadzone przez pracowników policji, wojska, straży.
Perspektywy dalszego kształcenia
  • umożliwia podjęcie nauki na każdym wybranym kierunku studiów,
  • pozwala na naukę w szkołach pomaturalnych i policealnych,
  • ułatwia wstęp na uczelnie i szkoły policyjne, wojskowe i inne szkoły służb mundurowych.
Przyszła praca

Absolwentami klas mundurowych zainteresowane będą: policja, wojsko, straż pożarna, służby celne, służba więzienna i inne.

Charakterystyka
Typ szkoły: Liceum ogólnokształcące
Klasa: mundurowa
Czas trwania nauki: 3 lata (dla absolwentów gimnazjów)
4 lata (dla absolwentów szkół podstawowych)
Egzaminy Matura
Przedmioty rozszerzone: Chemia lub Fizyka
Język angielski
Matematyka
Przedmiot uzupełniający: Historia i społeczeństwo
Języki obce: Język angielski
Język niemiecki
Przedmioty dodatkowe: Zajęcia specjalizacyjne
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: Język polski
Język obcy nowożytny
Chemia
Matematyka
Materiały dodatkowe