Technikum Ochrony Środowiska

Jeśli nie są Ci obojętne losy naszej planety i pragniesz aby świat był naprawdę zielony wybierz Technikum Ochrony Środowiska.

Dzięki nam ochrona przyrody stanie sie raczej ekscytującą przygodą niż niemiłym obowiązkiem. Jeśli myślisz o kierunku przyszłości wybierz ochronę środowiska. Specjaliści z tej dziedziny są poszukiwani przez pracodawców, co jest związane z proekologiczną polityką Polski i Unii Europejskiej. Poznasz jak chronić wodę, powietrze i glebę; jak gospodarować odpadami, uzdatniać wodę i oczyszczać ścieki.

Atuty Technikum Ochrony Środowiska

Wybierz Technikum Ochrony Środowiska, jeśli:

 • masz zainteresowania przyrodnicze,
 • jesteś wrażliwy na krzywdę innych,
 • lubisz pomagać zwierzętom,
 • chcesz samodzielnie przeprowadzać doświadczenia laboratoryjne oraz badać środowisko,
 • chcesz poznawać przyrodę w ramach zajęć terenowych podczas Eko-Szkoły,
 • chcesz aktywnie uczestniczyć w projektach artystycznych i naukowych z dziedziny ochrony środowiska,
 • chcesz aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska we współpracy z samorządem lokalnym i prokologicznymi organizacjami samorzadowymi.

Czy wiesz, że:

 • rozszerzony język obcy pomoże Ci w przyszłej karierze zawodowej,
 • będziesz realizować rozszerzoną biologię, uczyć się języków podobnie jak w liceum ogólnokształcącym, ale masz przewagę w postaci umiejętności praktycznych,
 • matura, to za mało, technikum zwiększa Twoje szanse na rynku pracy i jednocześnie daje Ci możliwość kontynuowania nauki na wielu ciekawych kierunkach studiów.
Perspektywy dalszego kształcenia

Absolwenci mogą kontynuować naukę na różnych kierunkach studiów, między innymi związanych z ochroną środowiska, ale także takich, gdzie konieczna jest wiedza z biologii, chemii czy znajomość języków obcych, np.: biologia, technologia żywności, biotechnologia, kosmetologia, chemia, weterynaria, fizykoterapia, leśnictwo. Matura z matematyki otwiera drogę na kierunki techniczne.

Przyszła praca

Po ukończeniu Technikum Ochrony Środowiska możesz podjąć pracę między innymi w:

 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • miejskich wodociągach,
 • stacjach uzdatniania,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • laboratoriach chemicznych,
 • zakładach zajmujących się gospodarką odpadami,
 • możesz również założyć własną działalność gospodarczą, dzięki wiedzy i umiejętnościom jakie zapewnia technikum w tym zakresie.
Charakterystyka
Typ szkoły: Technikum
Zawód: Technik ochrony środowiska
Czas trwania nauki: 4 lata (dla absolwentów gimnazjów)
5 lat (dla absolwentów szkół podstawowych)
Egzaminy Matura
Egzamin zawodowy
Przedmioty rozszerzone: Biologia
Język angielski
Przedmiot uzupełniający: Historia i społeczeństwo
Języki obce: Język angielski
Język niemiecki
Przedmioty zawodowe: Ochrona wód
Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem
Gospodarka odpadami
Ochrona gleb i rekultywacja
Pracownia badań laboratoryjnych
Stan i zasoby środowiska
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: Język polski
Biologia
Geografia
Język obcy nowożytny
Materiały dodatkowe