ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Klasa wielozawodowa

W klasie wielozawodowej wybierasz zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, musisz mieć podpisaną umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu w dowolnym zakładzie oraz dowolnym kierunku kształcenia ( każdym zawodzie).

Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się na terenie Szkoły.

Naukę przedmiotów zawodowych-teoretycznych prowadzą Ośrodki Doskonalenia Zawodowego wskazane przez Szkołę w wyznaczonych terminach w czasie roku szkolnego.

Zalety kształcenia w klasie wielozawodowej:

  • Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu
  • Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy
  • Uczą mistrzowie w swoim fachu
  • Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie
  • Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy

 

 

Klasa wielozawodowa

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl