ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Pracownie Zajęć Praktycznych

Pracownie Zajęć Praktycznych

Pracownie Zajęć Praktycznych (dawniej Warsztaty szkolne) zlokalizowane są na terenie kompleksu Zespołu Szkół Technicznych, w budynku przy ul. Kolejowej 13. Uczniowie techników oraz klas branżowych odbywają tu zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach wyposażonych dzięki wykorzystaniu środków unijnych.

 

Pracownia sieci komputerowych

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli przedmiotów informatycznych wraz z uczniami Technikum Informatycznego w roku 2018 został przygotowany projekt Pracowni Sieci Komputerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Montaż okablowania, konfiguracja systemów sieciowych i urządzeń potrzebnych do prowadzenia zajęć został wykonany przez uczniów i nauczyciela prowadzącego zajęcia. Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych umożliwia konfigurację urządzeń sieciowych, ich diagnostykę, bezpieczne użytkowanie sieci komputerowych wraz z oprogramowaniem. Uczniowie technikum uczą się zarządzać siecią, zdobywają wiedzę na temat zagadnień z dziedziny projektowania sieci LAN, WAN oraz uczestniczą w lokalnej Akademii CISCO. Poznają również pracę administratora sieci od nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Modernizacja sali jest związana z podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego i dostosowaniem parametrów technicznych komputerów do norm niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacji EE.08, i E.13 na bardzo wysokim poziomie. Pracownia została tak zaprojektowana że, można wykonywać zajęcia praktyczne na 14 niezależnych stanowiskach laboratoryjnych.

Jakie umiejętności nabędą tu uczniowie?
Każdy uczeń będzie potrafił odpowiednio dobrać i ustawić sprzęt sieciowy (przełączniki, routery, access pointy). Zdobędzie obszerną wiedzę o sprzęcie sieciowym i jego możliwościach. Ponadto będzie potrafił administrować siecią komputerową oraz zainstalować i skonfigurować serwer oraz stacje robocze.

Dlaczego warto się tu uczyć?
Podczas prowadzenia zajęć uczeń ma do dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest potrzebne do realizacji przedmiotu zawodowego. Nauka administratora sieciami daje możliwość podjęcia pracy w firmach, które posiadają działy IT. Uczeń zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne przy pracy na stanowisku administratora sieci. Każdy uczeń może liczyć indywidualne podejście nauczyciela w rozwiązywaniu problemu. Głównym celem jest prowadzenie zajęć na jak najwyższym poziomie.

 

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Sala komputerowa SW1 to pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej wyposażona w szesnaście stanowisk komputerowych. W pracowni do dyspozycji jest drukarka laserowa, zestaw urządzeń monterskich, oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające oraz dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfiguracje. Na stole monterskim z matą i opaską antystatyczną istnieje możliwość montażu podzespołów komputerowych.

Stanowiska komputerowe dla uczniów wyposażone są także w oprogramowanie do: tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej oraz animacji, obróbki materiałów audio i wideo. Dostępne są tu systemy zarządzania bazami danych oraz oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania.

Wszystkie stanowiska podłączenie są do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i umożliwiają zdobycie umiejętności wymaganych na egzaminach zawodowych w kwalifikacjach E.12, EE.08, INF.02, E.14, EE.09, INF.03

 

Pracownia technologii komputerowych

Sala SW4 to pracownia technologi komputerowych która ma za zadanie wprowadzenie uczniów w fascynujący świat multimediów. Wyposażona jest w wydajne komputery Apple Macintosh, przeznaczone specjalnie do przetwarzania treści multimedialnych. Uczniowie zdobywają tu wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw projektowania i edycji grafiki komputerowej, przetwarzania dźwięku, edycji wideo i projektowania animacji komputerowych. Pracownia wyposażona jest również w tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, skaner, drukarkę laserową i wiele pakietów oprogramowania multimedialnego. Wszystkie komputery korzystają z sieci bezprzewodowej WiFi.

W pracowni odbywają się również zajęcia przygotowujące do nauki przepisów ruchu drogowego uczniów Technikum samochodowego, oraz Branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie wykorzystują komputery z zainstalowanym oprogramowaniem, umożliwiającym przygotowanie teoretyczne do testów stosowanych na egzaminie państwowym.

Pracownia ochrony środowiska

Pracownia ochrony środowiska powstaje w ramach projektu unijnego „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym”. Ma ona wspomagać realizację zajęć związanych z organizacją prac w zakresie gospodarki odpadami, uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków. Narzędzia informatyczne oraz dostęp do zasobów internetowych umożliwi opracowywanie projektów, analizowanie wyników badań oraz aktualizację wiedzy w zakresie prawa ochrony środowiska. Uczniowie będą mieli również możliwość zapoznania się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w ochronie środowiska.

Pracownia budowy i naprawy samochodów

W listopadzie 2018 r., w związku z realizacją projektu unijnego, wyposażono pracownię Budowy i naprawy samochodów. Znajdują się w niej silniki wysokoprężne i benzynowe, skrzynie biegów automatyczne i manualne, układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym, hydraulicznym i elektrohydraulicznym. Wszystkie te modele służą do ćwiczeń, gdzie uczniowie poznają budowę i zasadę działania, rozbierają je na poszczególne części i ponownie montują. Ponadto pracownia wyposażona jest w elektroniczne systemy sterowania silnikiem Motronic, Diesla EDC oraz system Common Rail. Całość pracowni ubogaca zestaw z tablicą interaktywną i plansze szkoleniowe z budowy i zasady działania różnych systemów pojazdów samochodowych.

Jest to typowa – nowoczesna – pracownia do nauki uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Zapraszamy wszystkich do podjęcia nauki w naszej szkole na tych kierunkach.

 

Pracownia diagnostyki samochodowej

W ramach realizacji projektu unijnego przebudowano i wyposażono pracownię diagnostyki pojazdów samochodowych. Wyposażona jest ona w linię diagnostyczną służącą do diagnozowania układów hamulcowych, układów zawieszenia oraz zbieżności kół. Ponadto na wyposażeniu są trzy podnośniki – dwa dwukolumnowe i jeden czterokolumnowy. Na pracowni w ramach zajęć warsztatowych uczniowie dokonują diagnozy silników, hamulców, układów zawieszenia, układów kierowniczych, działania oświetlenia. Również wykonują ćwiczenia z niezbędnych regulacji oraz obsługi i napraw pojazdów samochodowych.

 

Pracownia elektroniki i elektrotechniki samochodowej

Integralną częścią Projektu: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym”, było stworzenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Pracownia składa się z dwóch pomieszczeń. W pomieszczeniu pierwszym odbywają się zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z podstaw elektroniki i elektrotechniki samochodowej. W pomieszczeniu drugim znajdują się profesjonalne tablice z mechatroniki pojazdów samochodowych takie jak: do badania magistral CAN, LIN, FLEX RAY, MOST, do badania czujników pojazdów systemów elektronicznych, system bezpieczeństwa biernego system regulacji siły hamowania ABS/ASR system magistrali CAN, BUS w układzie komforu system klimatyzacji CLIMATRONIK stanowisko do badania alternatorów i rozruszników.

Pracownia programowania i obróbki CNC

W miesiącu kwietniu 2018r. w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym" pracownia programowania i obróbki CNC wzbogaciła się o nowe centrum obróbcze. Zakupioną obrabiarką jest centrum pionowe Andrychowskiej Fabryki Maszyn R550 „Harnaś” wyposażone w system sterowania Fanuc 0i_MF. Zakupione zostały także nowe komputery do nauki programowania za pomocą kodów ISO w programie MTS V7.2. Dzięki projektowi przebudowano i unowocześniono także pomieszczenie pracowni. W pracowni tej, w ramach zajęć, uczniowie uczą się podstaw programowania obrabiarek oraz ich obsługi korzystając ze sterowania Sinumeric 802C, w które wyposażona jest zakupiona wcześniej tokarka CNC. W oparciu o wcześniej zdobytą wiedzę wykonują obróbkę na obrabiarkach CNC z zakresu frezowania oraz toczenia metali żelaznych i kolorowych oraz tworzyw sztucznych w oparciu o napisane przez siebie programy.

Jest to typowa pracownia do nauki programowania w zawodzie „Operator Obrabiarek Skrawających” zgodna z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zapraszamy do wyboru zawodu operatora obrabiarek z praktyką w warsztatach szkolnych i podjęcia nauki w naszej szkole na tym kierunku.

 

Pracownia obróbki skrawaniem

W miesiącu czerwcu 2018r. w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym" pracownia obróbki skrawaniem wzbogaciła się o nowe maszyny i urządzenia. Dzięki temu zakupiono trzy frezarki i tokarki uniwersalne wyposażone w odczyt cyfrowy położenia narzędzia, jedną wiertarkę kolumnową i promieniową, dwie wiertarki stołowe, piłę taśmową oraz ostrzałkę do narzędzi i wierteł.

Dzięki projektowi przebudowano i unowocześniono także pomieszczenie pracowni zajęć praktycznych z obróbki skrawaniem. W tej pracowni w ramach zajęć praktycznych uczniowie wykonują ćwiczenia na obrabiarkach z zakresu frezowania oraz toczenia metali żelaznych i kolorowych oraz tworzyw sztucznych. Jest to typowa pracownia do nauki praktycznej w zawodzie „Operator Obrabiarek Skrawających” zgodna z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zapraszamy do wyboru zawodu operatora obrabiarek z praktyką w warsztatach szkolnych i podjęcia nauki w naszej szkole na tym kierunku.

Pracownia sprzedawców

Dzięki udziałowi w projekcie unijnym „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” w Zespole Szkół Technicznych w Kole powstała profesjonalna pracownia sprzedawców z nowoczesnym wyposażeniem.

Pracownie specjalistyczne zapewniają teoretyczne i praktyczne wykształcenie zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem na zawody na rynku pracy poprzez prowadzenie nauki w branżach, na które istnieje od kilku lat duże zainteresowanie zarówno wśród młodzieży jak i pracodawców.

Pracowania do nauki zawodu “sprzedawca” wyposażona została w:

  • stanowisko ekspozycyjne w sprzedaży detalicznej – 6 regałów sklepowych i 6 regałów magazynowych
  • stanowisko ważenia towarów - 6 wag sklepowych z wysięgnikiem
  • stanowisko sprzedaży hurtowej- 6 komputerów z oprogramowaniem, z systemem sprzedaży Subiekt GT i z drukarkami
  • stanowisko sprzedażowo- kasowe- 6 lad sprzedażowych, 6 kas fiskalnych, 6 skanerów kodów kreskowych i 6 metkownic
  • lodówkę
  • krajalnicę do pieczywa, wędlin i serów

Nauka w nowoczesnej pracowni przebiega w miłej i przyjaznej atmosferze. Ułatwia to uczniom kształcącym się w zawodzie sprzedawca przyswajanie wiedzy oraz możliwość zdania egzaminów końcowych z wysokimi wynikami zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej.

Pracownia sprzedawców uzyskała również zgodę od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na otwarcie Ośrodka Egzaminacyjnego i przeprowadzanie egzaminu w części praktycznej z kwalifikacji A.18, AU.20 „Prowadzenie sprzedaży”.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl