ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Działalność charytatywna

Działalność charytatywna

Działalność charytatywna- ogół działań i podjętych czynności  polegający na wspieraniu osób 

biednych oraz potrzebujących pomocy. Dzięki zaangażowaniu społeczności naszej szkoły 

otrzymaliśmy od Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio  tytuł Szkoła z Misją.  

Dla fundacji  organizujemy następujące zbiórki :  materiały  opatrunkowe, szczoteczki do 

zębów, mydło w kostkach, okulary.

Współpracujemy z Misjonarzami z Pienieżna, dla których zbieramy przestemplowane znaczki 

pocztowe .

Fundacja Ignatianum z Krakowa  otrzymała od nas przybory szkolne.  

Zorganizowaliśmy kiermasze ozdób świątecznych, z których dochód przekazaliśmy 

dla  szkoły z Hademu w Kenii. 

Nasze uczennice – przyszłe fryzjerki  wykonały fryzury pensjonariuszom Domu Pomocy 

Społecznej i Domu Seniora. 

Ponadto zbieramy nakrętki plastikowe i używaną odzież.  


Społeczność naszej szkoły  włącza się  w niesienie pomocy nie tylko dla ludzi, ale także dla 

zwierząt.  Zorganizowaliśmy kiermasz Słodka Zetka, z którego dochód przekazaliśmy na 

Schronisko  Krzykosiaki.


Akcje charytatywne  trwają cały rok szkolny, a  informacje są umieszczane na facebooku 

szkoły oraz na szkolnych gazetkach. 

 

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl