ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Wychowawcy

Technikum

Technik analityk
Klasa 1 TA/TS Irena Nowak-Pająk Klasa 2 TA/TI Dorota Kołodziejska
Klasa 3 TA Agnieszka Wiśniewska Klasa 4 TA Renata Liśkiewicz-Gwóźdź
Technik informatyk
Klasa 1 TI Marcin Szczap Klasa 2 TA/TI Dorota Kołodziejska
Klasa 2b TI Wojciech Woźniak Klasa 3 TI Halina Zawiślak
Klasa 4a TI Zbigniew Pawłowski Klasa 4b TI Marcin Żyliński
Klasa 5 TI Tomasz Chybczyński
Technik ochrony środowiska
Klasa 1 TOŚ Ilona Budkowska Klasa 2a TOŚ Aleksandra Gradomska
Klasa 2b TOŚ Mirosława Nawrocka Klasa 3 TOŚ Beata Jóźwik
Klasa 4 TOŚ Ilona Kropidłowska Klasa 5 TOŚ Iwona Przybylska
Technik pojazdów samochodowych
Klasa 1 TS/TA Irena Nowak-Pająk Klasa 2a TS Elżbieta Mierzejewska
Klasa 2b TS Mariusz Kaszyński Klasa 3 TS Anna Fąkowska
Klasa 4 TS Ewa Tomczak Klasa 5 TS Katarzyna Derlińska

 

Szkoła branżowa

Technik analityk
Klasa 1 TA/TS Irena Nowak-Pająk Klasa 2 TA/TI Dorota Kołodziejska
Klasa 3 TA Agnieszka Wiśniewska Klasa 4 TA Renata Liśkiewicz-Gwóźdź
Technik informatyk
Klasa 1 TI Marcin Szczap Klasa 2 TA/TI Dorota Kołodziejska
Klasa 3 TI Halina Zawiślak Klasa 4a TI Zbigniew Pawłowski
Klasa 4b TI Marcin Żyliński Klasa 5 TI Tomasz Chybczyński
Technik ochrony środowiska
Klasa 1 TOŚ Ilona Budkowska Klasa 2a TOŚ Aleksandra Gradomska
Klasa 2b TOŚ Mirosława Nawrocka Klasa 3 TOŚ Beata Jóźwiak
Klasa 4 TOŚ Ilona Kropidłowska Klasa 5 TOŚ Iwona Przybylska
Technik pojazdów samochodowych
Klasa 1 TS/TA Irena Nowak-Pająk Klasa 2a TS Elżbieta Mierzejewska
Klasa 2b TS Mariusz Kaszyński Klasa 3 TS Anna Fąkowska
Klasa 4 TS Ewa Tomczak Klasa 5 TS Katarzyna Derlińska

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl