ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Technik analityk

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zyskujesz możliwość uczenia się w bardzo dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym. Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do egzaminu maturalnego, będziesz uczęszczał na przedmioty zawodowe, takie jak: preparatyka chemiczna, podstawy technik laboratoryjnych, chemia analityczna, pracownia technik laboratoryjnych.

Pamiętaj! Jeżeli myślisz o dalszej kontynuacji nauki zdobyta wiedza na tym kierunku ułatwi ci studia na nowoczesnych i poszukiwanych na rynku pracy kierunkach: inżynieria biomedyczna, farmacja, analityka medyczna.

Praktyki zawodowe, które będą prowadzone w laboratoriach chemicznych bioanalitycznych, mikrobiologicznych lub środowiskowych. Istnieje możliwość odbywania praktyk zagranicznych np. w programie ERASMUS

 

Przedmioty rozszerzone-- język angielski

Zdobywane kwalifikacje zawodowe
CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i pobierania próbek do badań analitycznych
CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe będą prowadzone w laboratoriach chemicznych bioanalitycznych, mikrobiologicznych lub środowiskowych. Istnieje możliwość odbywania praktyk zagranicznych np. w programie ERASMUS

Technik analityk

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl