ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Technik informatyk

Ucząc się w Technikum Informatycznym, możesz mieć pewność, że wybierasz zawód przyszłości, niosący wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Przygotujemy Cię do sprostania wyzwaniom współczesnego, informatycznego świata i damy Ci solidne podstawy w Twojej przygodzie z informatyką. Ukończenie naszego technikum da Ci możliwość dalszej nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w branży IT. Wychodzimy z założenia, że informatyka nie jest wszystkim, lecz bez informatyki nie byłoby dzisiaj prawie niczego.

Praktyki uczniów Technikum Informatycznego odbywają się w zakładach pracy branży przemysłowej oraz Urzędach i instytucjach publicznych. Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.

 

Przedmioty rozszerzone-- j. angielski

Zdobywane kwalifikacje zawodowe
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Praktyki zawodowe
Praktyki uczniów Technikum Informatycznego odbywają się w zakładach pracy branży przemysłowej oraz Urzędach i instytucjach publicznych

możliwość uczestnictwa w programie Erasmus

Technik informatyk

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl