ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Uczniowski Klub Sportowy "SPEED"

Uczniowski Klub Sportowy "SPEED"

Uczniowski Klub Sportowy "SPEED"

Uczniowski Klub Sportowy SPEED przy Zespole Szkół Technicznych w Kole to stowarzyszenie skupiające młodzież z pasją do sportu i aktywnego spędzania czasu. Klub nie tylko promuje zdrowy tryb życia, ale także stawia na integrację społeczności szkolnej poprzez organizację różnorodnych wydarzeń.

Naszym celem jest:

  • organizacja imprez dla młodzieży: pikniki, ogniska, festyny, turnieje.

  • współzawodnictwo sportowe

  • kształtowanie charakterów, rozwój umiejętności przywódczych, samodyscypliny

  • działania proekologiczne oraz edukacja ekologiczna

  • turnieje sportowe

Działania Uczniowskiego Klubu Sportowego SPEED są ukierunkowane na wspieranie rozwoju uczniów nie tylko w obszarze sportowym, ale także społecznym i ekologicznym, tworząc tym samym warunki do wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia.

Zarząd:
Prezes - Beata Jóźwik
Sekretarz - Tomasz Chybczyński
Skarbnik – Radosław Sochacki
Członek zarządu – Jan Janicki
Członek zarządu – Paweł Stępiński

Zrealizowane wydarzenia i projekty:

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl