ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna "Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem języka niemieckiego"
[PROJEKT ZAKOŃCZONY]

 

Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna.

Autor innowacji : Michał Bagiński

Adresaci innowacji/grupa docelowa: klasa III Toś

Temat innowacji : „Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem języka niemieckiego”

Już kolejny rok szkolny jest prowadzona innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna w klasie III TOŚ. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach godzin lekcyjnych objętych ramowym programem nauczania. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Nauczyciel prowadzący operuje podczas zajęć lekcyjnych dwoma językami obcymi tłumacząc i porównując zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz elementy kulturalno-historyczne w dwóch językach.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauczania języka obcego ( języka angielskiego) z wykorzystaniem umiejętności językowych drugiego języka obcego ( języka niemieckiego ).

Nadrzędnym celem niniejszej innowacji jest rozwijanie umiejętności skutecznego, swobodnego oraz poprawnego komunikowania się w języku obcym, dlatego główną z metod, która jest wykorzystywana podczas zajęć, to metoda komunikacyjna. Opiera się ona na aktywnym rozwijaniu kluczowych umiejętności językowych i kładzie nacisk na funkcjonalność języka.

Podstawowymi technikami stosowanymi na zajęciach prowadzonych metodą komunikacyjną są różnorodne ćwiczenia konwersacyjne, które mają za zadanie naśladować rozmowy oraz sytuacje spotykane w życiu codziennym.

One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.
Eine Sprache bringt dich in einen Korridor für das Leben. Zwei Sprachen öffnen jede Tür auf dem Weg.

Frank Smith

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl