ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski w Zespole Szkół Technicznych w Kole to grupa uczniów działająca na rzecz całej społeczności uczniowskiej. Naszym celem jest uatrakcyjnianie szkoły i życie wpływanie na to, co się w niej dzieje tak, abyśmy wszyscy czuli się w niej dobrze.

Kto tworzy Samorząd uczniowski? Wszyscy. Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami Samorządu Uczniowskiego i możecie wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy jesteście delegatami, czy też zwykłymi uczniami.

Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych, akcji charytatywnych, kółek zainteresowań, które wynikają z przygotowanego planu pracy samorządu. Wiele z nich jest już stałym elementem naszej działalności. Inne wynikają z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

 

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 

Julia Jeromoniak

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

 

Karina Gradomska

Zastępczyni Przewodniczącej

 

Nadia Śmigielska

Skarbnik

 

Michał Woźniczko

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl